Doufejme, že do tohoto odkazu nebude za čas patřit i dnes chátrající zámek Lázeň v Chudenicích. V tomto případě by nešlo o romantiku, ale o nepochopitelnou hloupost... Pravých a nefalšovaných zřícenin kdysi velkolepých hradů je v okolí Chudenic dost. Pro krásný výlet a potěchu oka vám nabízíme tři skutečně nejbližší.

 

Pušperk

Ta nejbližší leží pár kilometrů na jih od Chudenic za obcí Liška. Kdysi mocně opevněný hrad, jehož posláním bylo střežit cestu do Klatov a odtud dál až k hranici, byl postaven ve 13. století. Jenže šel často, jak se říká, z ruky do ruky. Tu byl darován a zase zastavován, až se stal sídlem loupeživého šlechtice Břeňka z Ronšperka. Klatovští ovšem hrad dobyli a pobořili a ten už nebyl nikdy opraven.
Dnes sice nad zříceninou vítězí příroda, ale přesto je výlet sem neobyčejně příjemným zážitkem.

 

Nový Herštejn

I zřícenina gotického hradu Nový Herštejn je z Chudenic co by kamenem dohodil. Najdete ji na jihozápad od obce Němčice. Ve 14. století hrad založil Bušek II. z Velhartic. Ovšem už v 15. století byl hrad dobyt a vypálen, poté obnoven a v 16. století definitivně opuštěn. Zchátral nám do své dnešní velice fotogenické podoby a výlet sem je opravdovým romantickým zážitkem. A prý je tam ukrytý poklad, který dosud nikdo nenašel.

 

Netřeb

Zříceninu hradu Netřeb najdete na stejnojmenném pahorku jižně od obce Kanice a opět od Chudenic doslova pár kilometrů. Vrch Netřeb je zajímavý i tím, že se tu vyskytuje ohromné množství vzrostlých exemplářů tisu červeného, z nich některé tu stojí bezmála tisíciletí. Hrad zde vystavěli ve 14. století Rýzmberkové, ale hrad často měnil majitele, až byl v 16. století natrvalo opuštěn. Nám se z něj dochovaly pouze zbytky zdí, nicméně malebné a hodné naší návštěvy.

Lázeňský dům Chudenice, Kvapilova 30, 339 01  Chudenice
Telefon: +420 378 609 776, Mobil: +420 777 846 402, E-mail: nikol.volfova@inmail.cz
Provozovatelka: Nikol Volfová, IČ: 688 10 784

PROXIN Interactive © 2007